Anbudsåpning på Hestøya-veien

anbudsaapning2
Klokka 13.30 i dag var det anbudsåpning på den 550 meter lange veien som skal anlegges på Hestøya. Seks selskaper hadde levert inn anbud og i dag sprettet Plan- og Utviklingssjef Roy Nilsen konvoluttene og offentliggjorde de enkeltes pristilbud.
De seks selskapene har i sine anbud gitt en pris og en dato for ferdigstillelse av veien.  
 
Vektingen mellom pris og ferdigstillelses-dato er 80 prosent på pris og 20 prosent på dato, forteller Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.
 
Oppstart 15. mars
- Nå starter en prosess hvor Statens veivesen blir trukket inn. Det skal være oppstart på veien 15. mars.
 
Dessuten må det gjøres oppmerksom på at det ikke er kontrollregnet på prisene som er levert, sier Roy Nilssen.
 
Til sammen 16 selskaper hadde tatt ut anbudspapirer, men "bare" seks har levert inn anbud.
 
Laveste anbud er om lag en million kroner over det som kommunen har budsjettert med, sier rådmann Roy Skogsholm.
 
Dermed må kommunen budsjettere om.
 
De seks som leverte anbud er:
 
Olaf Pettersen AS: Pris: 3.156.000 kroner - ferdigstillelsedato: 7. juli
 
Einmo AS: Pris: 3.646.801 kroner - ferdigstillelsedato: 18. juni
 
Sellæg Maskin AS: Pris: 2.940.792 kroner - ferdigstillelsedato: 5. juli
 
Mesta: Pris: 3.291.792 kroner - ferdigstillelsedato: 6. juni
 
Arbeidsfellesskapet Olsen/Edvardsen GA: Pris: 3.297.612 - ferdigstillelsedato: 15. juni
 
Johansen Maskin AS: Pris: 2.935.500 kroner - ferdigstillelsedato: 15. juni
 
 
anbudsaapning2
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen (t.h.) spratt de seks konvoluttene med anbud på nyveien. Ellers ser vi Marit Stenbakken (vikar) og ingeniør på planavdelinga Jonny Iversen.
anbudsaapning3
De seks selskapene som har levert anbud fulgte spent med på anbudene til konkurrentene.
anbuds_hestoeya_stiplet_vei_01
Her er den nye veien tegnet inn, mens dagens vei er stiplet med sort.

Annonser