Denne avgjørelsen betyr at en sak som lenge har skapt dårlig stemning mellom Helgelandssykehuset og kommunene Herøy, Dønna og Alstahaug endelig har fått en løsning som

Denne saken skapte mye frustrasjon da det for omtrent et år siden ble bestemt at ambulansebåten som var planlagt stasjonert på Bjørn skulle flyttes til Onøy i Lurøy kommune. Saken skapte kraftige reaksjoner og førte til en omfattende møtevirksomhet.

Ordfører Arnt Frode Jensen, som deltok i dagens møte, sier til Herøyfjerdingen at han er glad for at denne saken etter mye frustrasjon og møtevirksomhet har fått en fornuftig løsning.