Hovedferga M/F Alsten er nå tilbake i rute igjen på Herøysambandet og sambandet trafikkeres nå med to ferger.

Les meldingen hos Boreal
Trykk her

Abonner på trafikkmeldinger
Vi oppfordrer ellers reisende som benytter sambandet regelmessig om å abonnere på trafikkmeldinger hos Boreal på SMS.

Trykk her for å lese mer om ordningen.