Herøy kirke kl. 12.00      

  • Allehelgensgudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin
  • Vi minnes de som har gått bort
  • Dåp
  • Solist Marina Brænden
  • Ofring til menighetens eget arbeid

For kirkeskyss, tlf. 41211085.

Dønnes kirke kl. 18.00

  • Allehelgensgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
  • Vi minnes de som har gått bort
  • Lystenning og nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid