Åpne kirker
Herøy kirke 16.30 - 18.00
Dønnes kirke 13.00 - 15.00
Hestad kirke 13.00 - 15.00
Nordvik kirke 13.00 - 14.00

Herøy kirke kl. 18.00
- Allehelgensgudstjeneste ved Jørg Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Vi minnes de som har gått bort siste året
- Lystenning
- Ofring til menighetens eget arbeid 

Nordvik kirke kl. 11.00
- Allehelgensgudstjeneste ved Jørg Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Vi minnes de som har gått bort siste året
- Lystenning
- Ofring til til menighetens eget arbeid