Søndag 6. november er det Allehelgensdag. Allehelgensdag er for mange en viktig minnedag, hvor de kan gå på graven og tenne et lys, og tenke på generasjonene som er gått før oss. Vi markerer allehelgensdag i Herøy kirke. Det blir lest navn på de som er gravlagt siste året, og det blir mulighet for alle til å tenne lys og minnes de en savner enten det er noen som er døde nettopp eller for lenge siden.

- Vi har dåp denne søndagen som og minner oss om at livet består av sorger og gleder og nytt liv som skal vokse opp og bringe minnene vi har videre. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, opplyser prest Kari Sjursen til Herøyfjerdingen.

Marina Brænden vil synge og Rolf Jørgensen er tekstleser. Johanna Engesvik Galkin er organist og Kari Sjursen prest.

- Alle er hjertelig velkommen til en markering av allehelgensdag med vemod, sorg og glede, avslutter Sjursen.

Trenger du skyss så kan du ringe Kari Sjursen på tlf. 41 21 10 85.