Alle ledere på plass i omsorgssektoren

Enhetsledere HOS 2020_red

Etter at etaten ble omorganisert 1. februar 2019 er alle enhetsledere nå på plass i de tre enhetene i pleie- og omsorgsetaten.

1. februar 2019 ble pleie- og omsorgssektoren i Herøy omorganisert til flere enheter. Hjemmetjenesten, Miljøtjenesten og Institusjon.

Det ble opprettet en ny enhet som heter «miljøtjenesten» der Roger Falch Iversen nå er enhetsleder. Miljøtjenesten innbefatter Valsåsen bofellesskap, Nesveien botiltak og forebyggende arbeid innen rus og miljøarbeid.

Wenche Sæthre Jørgensen (46) har vært tilsatt som enhetsleder i omsorgstjenesten siden 2009. Hun skal nå inn som enhetsleder for Hjemmetjenesten, som innbefatter, utetjenesten, korttidsplasser og omsorgsboliger.

Stillingen som enhetsleder Institusjon har vært utlyst og Marit Reitan Kjemsås fikk tilbud om stillingen. Hun ble tilsatt fra 1. januar 2020. Dermed er nå alle enhetslederne endelig på plass. Enheten institusjon innbefatter sykehjemmet, skjermet avdeling, kjøkken og renhold. Marit (33) kommer fra Vefsn og er utdannet bedriftssykepleier og HMS-rådgiver, og har tidligere jobbet i både kommune, sykehus og bedriftshelsetjenesten. Hun har flyttet til Herøy og er samboer med en herøyfjerding.

Roger Falch Iversen (57) har tidligere jobbet som lærer på Sandnessjøen videregående skole. Etter dette jobbet han i det fylkeskommunale barnevernet og deretter Bufetat da det ble overført fra fylke til stat. Siden jobbet han i privat næring til han begynte i Herøy kommune som fagleder for Nesveien botiltak.

Målet med omorganiseringen er at man gjennom mindre enheter skal få til en mer direkte og tydelig ledelse både når det gjelder personal og fag. I en lengre periode har Wenche hatt ansvaret for alle enheter og det sier seg selv at dette over tid blir en umulig oppgave.

- Vi ser frem til videreutvikling av tjenestene i samarbeid med våre dyktige medarbeidere, sier de tre enhetslederne til Herøyfjerdingen.

Enhetsledere HOS 2020_red
Alle enhetsledere er nå på plass ved Herøy omsorgssenter. Fra venstre: Wenche Sæthre Jørgensen, Roger Falch Iversen og Marit Reitan Kjemsås.

Annonser