Herøy kommune har siden selskapet Herøy fiber ble stiftet i februar 2009 arbeidet med å få på plass et fibernett som dekker omtrent hele Herøy.

Kommunen vil dermed bli den første kommunen på Helgeland der nesten hele kommunens befolkning har tilgang på fibernett med tilgang på internetttjenester, TV og telefoni.

- Arbeidet nærmer seg nå slutten for byggetrinn 2 og etter dette vil arbeidet med oppkobling av kunder bli intensivert, sier Jørn Henriksen i firmaet Hagen Teleconsult.

Tre byggetrinn
Utbyggingen av fibernettet er inndelt i tre byggetrinn, der første trinn innbefatter Sør-Herøy, Øksningan, Herøy næringspark (Hestøya), Seløy og Silvalen.

Dette arbeidet ble avsluttet i juni 2012, men etter de opprinnelige planene skulle det vært ferdigstilt 1. september 2011. Arbeidet ble derfor nesten 9 måneder forsinket, og årsaken til dette er mange. Noe av forsinkelsene skyldes blant annet at arbeidet måtte stoppes opp en periode mens det ble ryddet for skog langs veilysene. Forsinkelser i gravearbeidet og oppretting av stolper til veilysene har også vært med på å forsinke arbeidet.

Byggetrinn 2 innbefatter Nord-Herøy helt til Engan, Brunsvika, Solheim, Staulen og Tenna (helt til Dammen). Dette arbeidet befinner seg nå i sluttfasen, men det gjenstår fremdeles en del gravearbeid og skjøting av kabler.

Mobilt bredbånd for sør-øyene
Byggetrinn 3 dreier seg om utbygging av bredbånd i Tennvalen, Brasøy og Husvær. Dette utbygningstrinnet ble første gang lagt ut på anbud høsten 2012, men det var ingen anbydere som meldte interesse. Herøy fiber har på grunn av kostnadene gått bort fra fibertilknytning til disse abonnentene og ønsker heller å satse på mobilt bredbånd (4G). Det er nylig lagt ut ny anbudsforespørsel med frist 21. mars 2013.

Dersom dette blir en realitet får man samtidig gjort noe med den dårlige mobildekningen i dette området.

Hagen Teleconsult har overtatt prosjektstyringen
Den 27. november i 2012 valgte daglig leder Jens Norum fra Herøy bedriftsservice å avslutte sitt engasjement i Herøy fiber og styret engasjerte da Hagen Teleconsult til å få ferdigstilt byggetrinn 2 av prosjektet. Det er samme firma som har stått for utbyggingen av fibernettet.

Herøy fiber hadde i utgangspunktet frist fra Nordland fylkeskommune til ut året på å få prosjektet ferdigstilt, men frost og mye tele i jorda har ført til at denne fristen har blitt utsatt til ut januar. Alt tyder på at denne fristen må utvides ytterligere på grunn av problemer med gravearbeidet, og etter det vi har fått høre er det gitt muntlig lovnad fra fylket om å forlenge fristen for ferdigstillelse til 15. mars 2013.

Mange sluttkunder har ventet lenge
Selv om arbeidet med byggetrinn 1 er ferdig er det fremdeles mange privatkunder som venter på fibertilknytning.

Jørn Henriksen sier til Herøyfjerdingen at så snart selve stamnettet er på plass vil sluttkunder prioriteres.

- I dag har vi ca 150 kunder på fibernettet og det er omtrent like mange kunder som venter på oppkobling. Både Herøy fiber og Hagen teleconsult er interessert i å få flest mulig kunder på nettet, og derfor vil dette prioriteres, sier prosjektleder Jørn Henriksen.

Øksningan først ut
-
De som har ventet lengst og som skal prioriteres først er privatkunder i Øksningan. I løpet av februar/mars vil dette arbeidet komme i gang for fullt, men på grunn av tele i jorda er det bare kunder der det skal henges fiber som kan tilknyttes i første omgang, sier Henriksen.

- I  løpet av 2013 skal vi ha tilknyttet alle kunder som har bestilt fiber, avslutter Henriksen.