I den siste tiden har det vært mye debatt om våre julesanger. Mens noen SV-politikere fra Molde ikke klarer å være i samme rom som det synges «Deilig er jorden» er denne salmen for andre helt nødvendig for å få julestemning.

Førstelektor Asbjørn Arntsen i musikk ved Universitetet i Agder har uttalt til NRK at han mener det er naturlig at noen av de gamle julesangene må vike for nye, moderne julesanger.

– Tekstene i de nye julesangene er mer verdsliggjort og hverdagslige. Det er en ny tid, og det må jo være utvikling.

Han trekker frem «Her kommer dine arme små» og «Jeg synger julekvad» som eksempler på gamle og tunge julesanger.

– Noen av de gamle sangene er konservative i den forstand at de inneholder veldig kompakt teologi, som det kan være vanskelig å forstå og ta til seg, sier Arntsen.

– En del av melodiene er også litt tunge for skolebarn og unge mennesker å synge, hevder Arntsen.

Hjertens uenig
Den utflyttede herøyfjerdingen Alf Knutsen gav før jul ut boka Julesang – 40 av våre vakreste julesanger. Lillejulaften skal han delta på God morgen Norge på TV 2 og prate om julesangene og den nye julesangboka si.

Alf er helt uenig i at «Jeg synger julekvad» er vanskelig å synge. Han mener det først og fremst er motivasjonen som avgjør om det er lett eller vanskelig å lære seg en sang.

 – Dersom du sitter på en gudstjeneste, og den salmen kommer, så vil jeg påstå at dersom folk rundt deg kan salmen og synger den, så vil du kunne synge med på fjerde vers. Det tar cirka to minutter å lære seg «Jeg synger julekvad», har Knutsen uttalt til NRK.

Alf er heller ikke enig i at nye julesanger nødvendigvis er lettere å lære

- Mange av de nyere sangene har ofte en mer komplisert rytme, som gjør at de er vanskeligere å synge samtidig som en god fellessang.

- Mange barn vokser opp uten å lære seg en eneste en av de tradisjonelle julesangene. I skolen er det også mange som benytter seg av playback når det skal synges julesanger og da er utvalget nokså begrenset. Da blir det ofte mest av de mer moderne og hippe julesangene, uten at det nødvendigvis er noe galt med det.

- Jeg har skrevet julesangboka mi for at folk skal ha mulighet til å lære seg julesangene selv om de ikke kan lese noter eller spille et instrument. Ved å bruke boka kan de lese teksten og være med å synge julesangene mens de avspilles av lydpanelet i boka, sier Knutsen.

Selges på ETCETERA
For de som enda ikke har skaffet seg et eksemplar av den nye julesangboka til Alf så selges den i Herøy hos ETCETERA – botaniske utskeielser m.m. mens den ellers er å finne hos bokhandlere over det ganske land.

For de som ønsker å høre og se Alf på God morgen Norge lille julaften, så har han fått beskjed om å være klar rundt klokka 07.45.