Aksepterer ikke kutt av YSK marine fag i Sandnessjøen

Mowi_Yngve

Herøy kommune og havbruksnæringen reagerer sterkt på at det nå foreligger forslag om å legge ned det nylig opprettede studietilbudet i marine fag ved Sandnessjøen videregående skole.

Ordfører Elbjørg Larsen (Ap) har kommet med en uttalelse i saken, der hun gir uttrykk for at hun er kritisk til både prosessen og kuttforslagene. Hun er klar på at det ikke kan aksepteres at det kuttes i dette tilbudet. Vi gjengir her ordførerens innspill i saken.

Innspill fra Herøy kommune
Interessen for akvakultur vil øke i årene framover og vi er avhengig av kvalifisert lokal arbeidskraft. Vi kan ikke styre med en politikk som tar fra oss mulighet til å gi ungdom fagopplæring på videregående nivå, og som etterspørres i regionen og i næringa. Da styrer vi med en politikk som på sikt gir enda større nedgang i folketallet.

  • For Herøy kommune henger bosetting, rekruttering og arbeidsplasser nøye sammen. Sammen med de andre kommunene og næringslivet må vi jobbe for at det regionalt satses på å styrke det videregående skoletilbudet.

  • Vi må videre være beviste på å utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv, slik at våre ungdommer blir kjent med næringslivets behov for kompetanse.

  • Tilbudet i YSK er en kvalitativ god mulighet for å nå disse målene. For oss i Herøy handler det absolutt ikke om å legge ned dette tilbudet, for oss handler det om å øke tilbud som dette og som ivaretar behov for kompetanse og rekruttering i framtida. Det er dette som er livsnerven i regionen vår.

  • Blant annet med bakgrunn i dette kan vi ikke akseptere at denne linjen legges ned i Sandnessjøen. Vi vil jobbe sammen med næringene og fylkeskommunen for å opprettholde tilbudet.

Sjokkert
Vegar Dalen (H) sitter i kommunestyret i Herøy og jobber i havbruksnæringen på Seløy Sjøfarm. Han er og er mildest talt sjokkert over dette kuttforslaget og mener at det heller ikke er grunnlag for å sette i gang disse kuttforslagene.

- Jeg er klinkende klar på at et utdanningsløp som er basert på et privat og offentlig samarbeid er veien å gå. Dette er noe som er ønsket og delvis finansiert av næringen og da blir det for dumt å kutte i dette. Kombinasjonen av yrkesfag og studieforberedende er et kinderegg. I dag så er det mange som går ut av skolen som ikke har praktisk erfaring og det kan fort bli problematisk. Uansett hva disse elevene velger i det videre løpet så har de et praktisk grunnlag med seg som jeg tror kommer til å bli mer og mer verdifullt, sier Dalen.

- Jeg er svært negativ til disse kuttforslagene og vil også hekte på at dette dreier seg om flere andre profesjonslinjer rundt omkring i fylket. Vi må heller ikke glemme at det er en stor fordel at ungdommene kan bo hjemme når de tar videregående utdanning. Det er et paradoks hvis det kuttes i det som går på havbruk, når man vet at næringen trenger denne kompetansen, sier Vegar Dalen, som også er far til en av dem som tar denne utdanningen.

Trives godt
Odin Hestmark Dalen er i full gang med dette utdanningsløpet og gir uttrykk for at dette fungerer meget godt. Når Herøyfjerdingen tar en prat med ham befinner han seg i praksis på Mowis anlegg på Løkta. Han mener naturlig nok at kuttforslaget er helt bak mål.

- Dette er så næringsfiendtlig som det kan få blitt, sier Odin.

 

Mowi_Yngve
Mowi har også uttalt seg sterkt kritisk til forslagene om kutt fra fylket. (Foto: Yngve Magnussen)
Odin Hestmark Dalen
Odin Dalen er en av dem som nå er i full gang med YSK marine fag ved Sandnessjøen videregående skole. Her er han ved et av anleggene til Mowi på Løkta.
Roger Olsen med flere
Her er fire av elevene på YSK Marine fag ute på Kvarøy. Roger Olsen (helt til høyre) kommer fra Herøy.

Annonser