Aksepterer ikke dårlig Thorolf-erstatter

2_afj
Ordfører Arnt Frode Jensen aksepterer ikke at M/S Kingen blir satt inn som erstatter for Thorolf Kveldulfsøn og har bedt om møte med både trafikkselskapet Veolia og Nordland fylkeskommune. Kingen tok ikke last de to dagene den var vikar og det fikk følger for sørøyene.
Veolia satte tirsdag M/S Kingen inn som erstatter for Thorolf Kveldulfsøn fordi sistnevnte måtte inn på trænaruta.
 
Tar ikke last
Kingen tar bare halvparten så mange passasjerer som ”Thorolf”.
 
Dessuten tar ikke Kingen last.
 
Spesielt det siste har ført til problemer for befolkningen i Husvær, Brasøy og Sandvær som ikke har fått ferskvarer fra Sandnessjøen.
 
Ordføreren Jensen skriver i sitt brev at ”det er høyst beklagelig at transportør ikke klarer å håndtere driftsavbrudd på en bedre måte enn hva dette tilfellet beskriver.
 
Tilfeldig
Herøy kommune kan ikke akseptere et transporttilbud som er så tilfeldig som dette. Befolkningen i Brasøy, Husvær og Sandvær har i det minste krav på å få tilgang på melk og ferskvarer uten flere dagers forsinkelse”.
 
Det skriver ordfører Jensen blant annet i brevet.
 
Han ber samtidig om møte med Veolia for å drøfte denne hendelse/problemstilling og for å sikre at slike ting ikke skjer i framtiden.
 
”Fordi Nordland fylkeskommune er Veolias avtalepartner ber jeg om at fylkeskommunens regionale representant Svein Chr. Viig deltar på møtet. Jeg imøteser forslag til møtedato”, avslutter ordføreren sitt brev med.
 
Brev fra ekspeditørene
Ekspeditørene Rita Jensen og Sten Mathisen i henholdsvis Husvær og Brasøy har sendt et felles brev til ordføreren i Herøy hvor de blant annet påpeker at Kingen er et meget dårlig alternativ både for passasjerer og gods.
 
Her skriver ekspeditørene at de ikke fikk beskjed om denne omdisponeringen som førte til at melk og andre ferskvarer ble stående igjen i Sandnessjøen.
 
Kummerlige forhold
Båten er ikke tilpasset høydene på kaiene i ruteområdet og dette fører til kummerlige forhold for passasjerene, i tillegg til at båten ikke tar last.
 
Ekspeditørene finner denne situasjonen totalt uakseptabel både for passasjerer og godstrafikk, og forventer at nødvendige tiltak blir gjort for at dette skal unngås i framtida.
2_afj
Ordfører Arnt Frode Jensen aksepterer ikke at ikke Veolia klarer å håndtere driftsavbrudd på en bedre måte.

Annonser