Advarer mot farlig lek på veien

4_skateboardlek2
Lensmann Edvard Børø advarer mot en ny form for farlig lek som skal foregå på den såkalte ”Nord-Herøystrekka”. – Jeg har fått meldinger om ungdom som henger etter biler på skateboard. Dette er en meget farlig form for lek, advarer lensmannen.

Og lensmannen er ikke bare bekymret for de som bedriver denne farlige leken.
 
Utsetter andre for fare
 - Nei, faren for personskade på de som henger på skateboard er selvfølgelig en ting. Men man utsetter også andre på veien for stor fare med dette.
 
Livsfarlig
Hvis man sklir av brettet kan det oppstå farlige situasjoner i forhold til både biler som kommer bak og møtende trafikk, sier lensmann Edvard Børø til Herøyfjerdingen.
 
- Dette vil jeg absolutt advare mot, sier lensmannen som legger til at for bilførere som er med på dette kan dette bety inndragning av førerkortet.
 
Dårlig veistandard.
I tillegg til mye tungtrafikk i området hører det også med til saken at veien på denne rette strekningen er i svært dårlig fortfatning.
 
Flere steder er kantene i ferd med å skli ut. Dessuten er veien svært ujevn.
 
Som om ikke dette var nok, har vi også tidligere omtalt flere tilfeller av uvettig kjøring med bil på akkurat denne strekka.
4_skateboardlek2
Lensmann Edvard Børø (innfelt) advarer mot livsfarlig lek med skateboard som skal foregå har på "Nordherøy-strekka".
4_skateboard3
Et skateboard skal helst brukes på slike ramper som demonstrert her av Kjartan Nilsen.

Annonser