Saksliste:
1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av ordstyrer, referent og underskrift protokoll
3: Valg av styre
4: Oppløsning av Utstyrsbanken

Herunder:
- Budsjett
- Plan for videreføring i kommunen
- BUA

Dersom du ønsker å delta, meld deg på til mari.haave.dvergsdal@friskgarden.no