På sakslisten står vanlige årsmøtesaker.

Litt om Utstyrsbanken
Utstyrsbanken i Herøy er en forening som ble startet i 2013, med det formål å gi alle barn og ungdommer i Herøy like muligheter til å delta i de aktiviteter som lokalsamfunnet tilbyr. Foreningen vil arbeide for sosial utjevning mellom barn og unge, og jobber aktivt for økt aktivitet blant unge.