Saker som ønskes tatt opp må sendes leder i Utstyrsbanken, Karina Kilvær, karina.kilvar@heroy-no.kommune.no innen 24.04.15

Saker til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å skrive under møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Behandling av innkomne saker og forslag
 7. Godkjenning av medieplan
 8. Følgende valg vil bli foretatt
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer og varamedlemmer
  c) Valgkomitè
 9. Eventuelt

Det vil bli enkel servering.