Årsmøte i Utdanningsforbundet

1_Utdannings
Fredag 30. april avholder Utdanningsforbundet avdeling Herøy årsmøte på Brygga. Møtet starter klokken 19, opplyser lokallagsleder Erlend Sjåvik.
På Utdanningsforbundets årsmøte er følgende saksliste klar:
 
1.     Godkjenning av innkallingen.
2.     Valg av referent og ordstyrer.
3.     Årsmelding for 2009 v/Erlend.
4.     Regnskap for 2009 v/ Stian
5.     Valg v/Bjørn Åge og Bjørn Are
6.     Eventuelt
 
Erlend Sjåvik kan fortelle at det etter møtet serveres pizza.
1_Utdannings

Annonser