Årsmøte i Øksningan ungdomslag

Øksningan ungdomshus

Det avholdes årsmøte i Øksningan ungdomslag søndag 17. oktober kl. 12.00

Det kalles herved inn til årsmøte i Øksningan ungdomslag søndag 17. oktober 2021 kl. 12.00 på Øksningan ungdomshus.

Saksliste:

  1. Åpning ved Leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Valg
  7. Arbeidsplan for høst/vinter 2021/2022
  8. Forslag til vedtekts endring. (fjerning av medlemsfordeler)
  9. Eventuelle innkommende saker (må være styret i hende før 09.10.2021. Tlf. 97957893 eller E-post: oarne-sv@online.no)
  10. Avslutning

Alle er velkommen, både medlemmer og ikke medlemmer uansett hvor du bor.

Vennlig hilsen
Styret Øksningan ungdomslag
Herøy, 24.09.2021

oksningan_ungdomslag

Annonser