Alle er velkommen både medlemmer og ikke medlemmer uansett hvor du bor

Det kalles herved inn til årsmøte i Øksningan Ungdomslag.

LØRDAG den 07.03.2015 kl 20:00 på Øksningans Ungdomshus.

På grunn av matservering er det påmelding før mandag 02.03.15 kl 16:00 på ulstyret@oksningan.no eller mobil 979 57 893.

Saksliste:

  1. Opprop.
  2. Godkjenning av innkalling og tidligere møte ref.
  3. Valg av 2 stk til å underskrive protokollen.
  4. Regnskap og årsberetning 2014.
  5. Valg avdelings leder (sitter 2 år), 1 stk styremedlem (sitter 2 år), 1 stk sekretær (sitter 2 år) og 1 stk ungdoms representant (sitter 2 år). Valgnemnda er Silje Sandstrak (913 41 624) og Knut Aaseng (481 50 978) hvis det er flere forslag.
  6. Valg av 1 stk revisor.
  7. Styre / medlemsfordeler. Hvordan få flere medlemmer?
  8. Utleie priser.
  9. EVT (Innkommende saker må være styret ihende innen lørdag 14.02.15).
  10. Enkel matservering med sosialt lag etterpå J

 

HERØY 26.01.2015                                                                            

 

ØUL styret