Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende innen onsdag 6. mars 2024 og sendes til post@heroydagan.no.

Herøydagan arrangeres i år fra 27 - 30. juni.
Les om programmet til årets Herøydager på www.heroydagan.no