Årsmøte i Herøydagan

musikkafe
Foreningen Herøydagan avholder årsmøte onsdag 19. november kl. 19.00 i kantina på rådhuset. Saker som ønsket tatt opp på møtet, må være styret i hende innen fredag 14. november

Saker:

1.  Orienteringer

2.  Regnskap

3.  Valg

4.  Evt. innkommende saker

Saker som ønsket tatt opp på årsmøte, må være styret i hende innen fredag 14. november. Det blir enkel servering.

Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen foreningen Herøydagan
musikkafe
Fra kulturkaféen under sommeren Herøydaga.

Annonser