Årsmøte i Herøy pensjonistforening

Herøy omsorgssenter_vinter

Herøy pensjonistforening minner om årsmøte torsdag 13. februar 2020 kl. 17.00 i Storstua på Herøy omsorgssenter.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må meldes til leder Roar Danielsen, tlf. 977 59 061, innen mandag 3. februar.

 

 

Annonser