Gjelder alle som pendler i yrkessammenheng til og fra Herøy kommune.

Herøy pendlerforening vil være er en frittstående organisasjon som er åpen for alle som pendler i yrkessammenheng til og fra Herøy kommune. Det midlertidige styret for Herøy pendlerforening innkaller med dette til årsmøte på Herøy Brygge, 25. mai kl.17.00. I forbindelse med årsmøtet vil det også bli avholdt vanlig medlemsmøte.

Dagsorden til årsmøte:

  1. Åpning og godkjenning av møteinnkallingen
  2. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
  3. Vedtekter for Herøy pendlerforening
  4. Innkomne saker
  5. Valg

Dagsorden til medlemsmøte:

  1. Referatsaker
  2. Eventuelt

Velkommen!

Tanja Irene Hanssen, Ingeborg Skorem og Jorunn Hov