Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Valg av referent
 5. Styrets årsberetning 2015
 6. Årsregnskap 2015 m/revisors beretning
 7. Handlingsplan 2016
 8. Serviceavgift 2016
 9. Budsjett 2016
 10. Innkomne saker
 11. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet bes sendt til styret innen 21.mars 2016.

Etter årsmøtet blir det servert lunsj.


For styret i Herøy næringsforening

Harald Jakobsen
leder