Årsmøte i Herøy IL

HIL-logo

Det blir årsmøte i Herøy idrettslag torsdag 27. februar 2020 kl. 18.00 i kantina på Herøy skole.

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av protokollunderskrivere
  4. Årsmelding fra hovedstyret
  5. Årsmeldinger for undergruppene
  6. Regnskap for hovedstyret og undergrupper
  7. Valg Hovedstyre og undergrupper
  8. Veien videre for HIL

Etter møtet vil det bli mulighet for idrettslig prat og tanker rundt forbedringer av Herøy idrettslag.

Idrettslaget spanderer pizza og brus.

De som har saker de vil ta opp på årsmøtet må melde dette til styret innen mandag 3. februar 2020 til post@heroyil.no.

heroey_il_01

Annonser