De som har saker de vil ta opp på årsmøtet må melde inn sakene til styret innen onsdag 14. februar 2018.

Saker sendes til post@heroyil.no