Tirsdag 26. februar holdes det årsmøte i Herøy idrettslagpå Herøy Brygge. Det blir vanlige årsmøtesaker med blant annet valg av nye styrerepresentanter i alle undergrupper og hovedstyre.

Idrettslaget har i dag egne grupper i fotball, friidrett og badminton. I tillegg er det en egen gruppe som organiserer barneidrett for de minste ungene.

Herøy IL ble stiftet i 1943 og i år har derfor idrettslaget 70-års jubileum.

Leder Kirsti Iversen forteller til Herøyfjerdingen at jubileet blir en av sakene som skal diskuteres på årsmøtet som en eventueltsak.

Det blir servering og alle er hjertelig velkommen.