Det blir vanlige årsmøtesaker med servering.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

Med hilsen hovedstyret i HIL