Årsmøte i foreningen Møtestedet

Lørdagskafe 27

Foreningen Møtestedet inviterer til årsmøte på bygdesamlinga 13. oktober kl 18.00.

På sakslista står det vanlige årsmøtesaker.

- Vi minner medlemmene våre å innbetale medlemskontingent som er 100 kroner på Møtestedets konto: 4750 70 85136, opplyser nestleder Rasa Hansen til Herøyfjerdingen.

På grunn av Covid -19 er det nødvendig med påmelding til Rasa Hansen på tlf. 463 77 114, eller e-post rasa74hansen@gmail.com

Velkommen!

Foto er fra en lørdagskafe i regi av Foreningen Møtestedet i 2019.

Annonser