Det blir vanlige årsmøtesaker og enkel servering.
Saker som ønskes tatt opp på møtet, må være styret i hende innen onsdag 15. februar 2023 og sendes til post@heroydagan.no.

Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!