Årsmøte i foreningen Herøydagan

Årsmøte Herøydagan 2020

Foreningen Herøydagan avholder årsmøte søndag 23. februar kl. 17.00 på rådhuset i Herøy.

Det blir vanlige årsmøtesaker og enkel servering.
Saker som ønsket tatt opp på møtet, må være styret i hende innen fredag 14. februar 2020 og sendes til post@heroydagan.no.

Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Les mer om årets program på www.heroydagan.no

Annonser