Det blir vanlige årsmøtesaker og enkel servering.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen søndag 11. mars 2018 kl. 15.00.