Det blir vanlige årsmøtesaker og enkel servering.

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen mandag 28. oktober.