Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle årsberetning for 2017
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap for 2017 i revidert stand
Sak 9: Behandle innkommende forslag og saker                                                                                                                                                
Sak 10: Fastsette treningsavgift for 2018
Sak 11: Vedta budsjett for 2018
Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1 Styreleder
12.2 Nestleder
12.3 Øvrige styremedlemmer
12.4 Varamedlemmer
12.5 To revisorer

Saker som ønskes tatt opp må sendes inn til på mailadresse jan-terje@kobbvag.no innen 18.03.2018.

Med vennlig hilsen
Styret i FK Herøy/Dønna