Årsmøte i FK Herøy/Dønna

FK_Heroey_Doenna_01
28. januar avholder FK Herøy/Dønna årsmøte på Aurora Hage, kroa på Bjørn. Leder i klubben Stein O. Mathisen har sendt oss innkallingen som du kan lese her.
ÅRSMØTE I FK HERØY/DØNNA   Det innkalles til årsmøte i FK Herøy/Dønna, torsdag 28.januar kl.18.00 på Aurora Hage (Kroa på Bjørn). SAKSLISTE:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  4. Behandle lagets årsberetning 2009
  5. Behandle lagets regnskap 2009 i revidert stand
  6. Behandle evt. innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontigent for 2010.
  8. Vedta lagets budsjett 2010
  9. Foreta følgende valg:
-         leder og nestleder -         1 styremedlem og 2 varamedlemmer -         2 revisorer -         valgkomitè 1 fra Herøy og 1 fra Dønna.   Valgene bør gjennomføres slik at halvparten av de valgte sitter i ett år og andre halvpart i to år (unngå totalutskifting).   Kjønnsbalansen skal overholdes.   Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være innmeldt skriftlig til leder senest to uker før årsmøtet (innen 14.januar)     Bjørn, 02.01.10     Stein O. Mathisen Leder FK Herøy/Dønna
FK_Heroey_Doenna_01
Seniorlaget til FK Herøy/Dønna foran serieåpningen våren 2009.

Annonser