Saker til årsmøtet må sendes styret innen 14 dager.