Det blir vanlige årsmøtesaker og Line Tollefsen kommer fra fylket.

Det blir loddsalg med inntekt til Fagforbundet SOS-barneby barneby i Angola.

På grunn av bespisning må alle medlemmene melde seg på årsmøtet innen 18. januar.