Årsmøte i Fagforbundet

fagforbundet_Linda_Mathiassen
Tirsdag 9. februar avholder Fagforbundet i Herøy årsmøte på Brygga klokken 19. Leder Linda Mathiassen har sakslista klar.
Her er sakslista til møtet:
 
Åpning av møtet ved Hovedtillitsvalgt ved Linda Mathiassen
Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av saksliste.
Valg av møteleder, sekretær og to som skriver under protokollen.
Årsmelding.
Regnskap.
Budsjett.
Handlingsplan.
Innkomne saker.
Valg.
Informasjon om barnebyen i Angola som fagforbundet driver.
Loddsalg.
Avslutning.
 
Det blir servering.
fagforbundet_Linda_Mathiassen
Linda Mathiassen leder Herøys største fagforening med over 100 medlemmer.

Annonser