Årsmøte FK Herøy/Dønna.

fk_heroey_doenna
FK Herøy/Dønna fotball skal avholde årsmøte torsdag 6.mars kl. 18.00 på
Herøy Brygge. Styret i FK Herøy/Dønna ber om at saker som ønskes tatt med på
årsmøtet meldes inn og sendes til Stein Mathisen, Bjørn, 8820 Dønna senest 1.mars.
fk_heroey_doenna
Deler av det sittende styret i FK Herøy/Dønna. FRa venstre Jan Erik Pedersen, Johanne Solem, Arnt Isaksen og foran Stein Mathisen.

Annonser