TV-aksjonen 2013 skal gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen framover slik at færre får sykdommen.

- Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og deres pårørende. Tross sykdommen er det mulig å ha god livskvalitet. Vi vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle som er berørt, og styrke forskning, slik at det kan utvikles kurerende behandling. For å få til dette har vi prioritert tre områder som pengene skal gå til, skriver TV-aksjonen på sin hjemmeside.

Forskning og aktivitetstilbud
Midlene fra TV-aksjonen skal gå til forskning, slik at vi kan løse demensgåten og utvikle en kur. For at demenssyke og deres pårørende skal takle sykdommen best mulig, er informasjon og kunnskap essensielt. Derfor går også midlene fra TV-aksjonen til en ordning med likemenn, der erfarne pårørende kan veilede og støtte familier som nylig har fått diagnosen. En god pott skal også gå til aktivitetstilbud og etableringen av ordningen «aktivitetsvenn» slik at mennesker med demens kan gjøre aktiviteter som utsetter sykdomsforløpet og gir livskvalitet.

Aksjonskomiteen
Demensteamet med hjelp fra Oddrun Dalheim og Rita Jensen er de som sitter i aksjonskomiteen og organiserer TV-aksjonen på Herøy. Demensteamet består av Rigmor Knutsen, Anne Haraldsen, Hege Nordnes Prestø og fastlegen.

- Vi har fått frivillige som stiller opp som bøssebærere søndag 20. oktober, sier demensteamet.

Næringslivskonto: 8382 08 05200
Gjelder alle beløp fra næringslivet. Bidrag registreres på:
www.giverstafett.no. Innbetalingen merkes med givers post nr. slik at bidragene blir registrert på rett kommune.

Hvis en skole/barnehage/lag/forening/bedrift ønsker at arrangementet og bidraget skal «rulle» over skjermen under TV-sendingen 20. oktober må de sende melding til post@tvaksjonen.no.

Eks.: Hunden skole har hatt basar og fått inn kr. 2.345,- til Tv-aksjonen.

- Støtt denne viktige aksjonen «Ingen tid og miste» og husk å ha kontanter hjemme denne helga, avslutter demensteamet.

Les mer om TV-aksjonen og demens her.