Elsa var også en av ti som var nominert til prisen som årets sykepleier i Norge. Prisen som årets sykepleier vil hun få utdelt under en middag senere i høst.

Tenkt nytt i arbeidet med demens
Hun har ledet et sykehjem i Bodø og har sammen med sine ansatte tenkt nytt i forhold til arbeid med demens. Dette arbeidet har blitt lagt merke til langt utover landets grenser og hun blir stadig benyttet som foredragsholder på store konferanser i Norden.

Fra høsten av går hun over i ny jobb og vil lede sykepleierutdanningen ved universitetet i Bodø.