Her er saksliste til møtet:

149/13 - Søknad om konsesjon - 4/69 og 156 - klagebehandling

150/13 - Søknad om konsesjon gnr/bnr 4/26

151/13 - Søknad om konsesjon 5/55

152/13 - Søknad om dispensasjon til påbygg av vinterhage på hytte i lnf - 2 område

153/13 - Kommuneplan 2012 - 2023

154/13 - Strategi for videre utvikling og drift av reiselivsatsningen "ut i øyan"

155/13 - Tilskudd til veglys 2013

Les mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside
Trykk her