Boka «Øyfolket» en vandring i Herøy kommunes historie beskriver kommunens historie gjennom to bind og er skrevet av lærer og historiker Kåre Hansen i forbindelse med kommunens 150-årsjubileum i 2012.

Tematisk oppbygd
Bøkene er bygd opp slik at man kan lese hvert kapittel uavhengig av hverandre. Den kan derfor brukes som et oppslagsverk for å finne informasjon om ulike hendelser gjennom 150 år.

Interessant for hele Helgeland
Historieverket inneholder mye stoff fra hele Helgeland og bør derfor være interessant lesning for folk over hele Helgeland. I og med at store deler av Dønna var under Herøy i denne tiden bør boken også være interessant lesning for Dønnas befolkning.

Rikt illustrert
De som ikke er like lysten på å lese så mye vil også ha godt utbytte av å se på illustrasjonene og lese de fyldige bildetekstene.

300 kroner for begge bindene (til lageret er tomt)
«Øyfolket», som består av to bind, koster nå bare 300 kroner for begge bindene og dette er under halv pris av det som tidlgere har vært salgsprisen

Du kan kjøpe bøkene «Øyfolket» på rådhuset til Herøy kommune,
tlf. 75 06 80 00, e-post: post@heroy-no.kommune.no