Boka “Øyfolket” en vandring i Herøy kommunes historie beskriver kommunens historie gjennom to bind og er skrevet av lærer og historiker Kåre Hansen.

Tematisk oppbygd
Bøkene er bygd opp slik at man kan lese hvert kapittel uavhengig av hverandre. Den kan derfor brukes som et oppslagsverk for å finne informasjon om ulike hendelser de siste 150 år.

Interessant for hele Helgeland
Historieverket inneholder mye stoff fra hele Helgeland og bør derfor være interessant lesning for folk over hele Helgeland.

I og med at store deler av Dønna var under Herøy i denne tiden bør boken også være interessant lesning for Dønnas befolkning.

Rikt illustrert
De som ikke er like lysten på å lese så mye vil også ha godt utbytte av å se på illustrasjonene og lese de fyldige bildetekstene.

800 kroner for begge bindene
"Øyfolket", som består av to bind, koster 400 kroner stykket dersom du kjøper begge bindene samtidig. Kjøper du kun det ene bindet er prisen 450 kroner.

Du kan kjøpe bøkene "Øyfolket" på rådhuset til Herøy kommune,
tlf. 75 06 80 00, epost: post@heroy-no.kommune.no