Fysioterapeut Øyvind Arnes Johansen har bygd opp et flott og populært treningsstudio i underetasjen til alders- og sykehjemmet.

Nå ønsker Herøy kommune at de ansatte skal holde seg i form ved å trene her.

I praksis skjer sponsingen ved at Herøy kommune betaler et årlig tilskudd til "Sprut" Treningssenter på 30.000 kroner og tilskuddet skal brukes til reduksjon i treningsavgiftene for alle ansatte i Herøy kommune.

Ordningen gjelder for alle som kjøper halvårskort eller årskort. Da blir prisene som følger: * Årskort: 2000 kroner (2.998 er full pris) * Halvårskort: 1500 kroner (2.094 er full pris)

Det er ikke lagt inn reduksjon på månedskort og dagskort.

Dersom flere enn 60 kommunalt ansatte benytter seg av ordningen, skal avtalen tas opp til ny vurdering.

Ordningen kommer etter henvendelse fra flere ansatte. Deretter henvendte kommunen seg til SPRUT Treningssenter som har utarbeidet tilbud.

Vedtaket ble gjort i formannskapet 30. november i år.