Årets første trailertrøbbel

brutroebbel1
Torsdag 20. november fikk vi vinterens første trailerstans på Herøysundbrua. I bortimot 45 minutter satt vogntoget på vei fra Marine Harvest bom fast, og det oppsto lange køer på begge sider av brua.
Det gjentar seg hvert eneste år. Det er bare et spørsmål om når den første kommer.

Vi snakker om dårlig skodde vogntog - gjerne utenlandske - som får trøbbel på den første snøen opp Herøysundbrua.

I år kom den første på torsdag 20. november. Et vogntog med dansk sjåfør på vei fra Marine Harvest mistet grepet og skled baklangs tre-fire meter, etter sporene å dømme.

Dette skjedde på nordsiden av Herøysundbrua. Før det stanset, blant annet mot kanten av rekkverket.

Da Herøyfjerdingen dukket opp på brua og så vidt fikk vekslet noen ord med den danske sjåføren - var det like før politiførstebetjent Svend Morten Reinertsen ankom.

I mens var ansatte fra firma Olaf Pettersen i arbeid med å strø sand på underlaget som var svært glatt.

Og - etter et sted mellom 30 og 45 minutter - kunne vogntoget snike seg opp - og deretter ned - brua på den andre siden.

Og forbi den lange rekken av biler som hadde samlet seg opp.
brutroebbel1
Den danske bilen satt bom fast i om lag 45 minutter torsdag kveld.
brutroebbel_koe
Det dannet seg etter hvert lange køer på begge sider ab brua. Her på sørsiden.
brutroebbel_bilen_utenfor_kant
Vogntoget hadde sklidd bakover noen meter og stanset mot kanten av rekkverket.
brutroebbel_dekk
Vi kunne ikke finne kjettinger eller noen pigger i dekkene.
brutroebbel_politibil
Politiet ankom brua like før vogntoget kom seg løs ved hjelp av ansatte fra Olaf Pettersen....
brutroebbel_kjoerer_videre
... og den danske sjåføren kunne rulle videre sørover på et dårlig skodd vogntog.

Annonser