- Vi møttes på fredag kveld for hyggelig selskap på Herøy Brygge. På lørdag fikk vi omvisning på skolen, og søndag deltok vi i gudstjeneste etterfulgt av middag på Augustbryggo. Flere hadde ikke vært på skolen siden vi var avgangselever i 1974, skriver Paula Nyrud til Herøyfjerdingen.

- Hele helgen ble fylt av masse latter og gode minner, avslutter Nyrud.

Ikke tilstede da bildet ble tatt:  
Walter Johan Johansen, Leif Harald Karlsen, Rune Birger Nilsen og Tor Einar Olsen.