Åpningstider i juni for barnehage og skolefritidsordning

Logo Herøy barnehage og Solli barnehage

Åpningstider fra og med 2. juni til og med 5. juni (uke 23) blir som inneværende periode.

Den 27.mai kunngjorde regjerningen at barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak. Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én gruppe.

Nye smittevernveiledere skal hjelpe barnehager og skoler å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. I dag praktiserer barnehagene og skolen røde tiltak. Fra og med 2. juni er det lovlig å nedjustere tiltakene fra rødt til gult nivå.

De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. Herøy barnehage og skolen vil derfor bruke neste uke på å omstille seg og planlegge for den nye organiseringen.

Åpningstider for uke 23, fra og med 2. juni til og med 5. juni blir derfor som inneværende periode.

Disse er:

Herøy barnehage: kl. 07:30 - 15:30
SFO: kl. 08:00 - 15:30
Solli barnehage:  Som normalt.

 

Det er usikkert om åpningstiden kan utvides ytterligere i juni. Eventuell utvidelse vil medføre endringer i dagens organisering. Kunngjøring av eventuelle oppdaterte åpningstider skjer fredag den 6. juni.

Mer informasjon om ny modell på Regjeringen.no

Annonser