Åpningstider i Herøy barnehage og SFO i sommer

Barnehage SFO

Herøy kommune er glade for å kunne utvide åpningstidene for barnehage og SFO ytterligere.

De nye åpningstidene er:

 

F.o.m. mandag 08.06.20 (uke 24 og 25)

F.o.m. mandag 22.06.20 (uke 26)

   Herøy barnehage kl. 07:00 - 15:30  
SFO kl. 08:00 - 15:30 kl. 07:00 - 15;30


Solli barnehage: som normalt

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.

Regjeringen har bestemt at Norge nå går fra rødt til gult nivå. Vi er derfor glade for å kunne utvide åpningstidene, i første omgang med en halvtime for barnehage. I skolen må SFO fortsatt beholde klassevise grupper, men åpningstiden vil utvides med en time etter skoleslutt.

Barnegruppene kan utvides til sine ordinære grupper uten at de må deles opp i mindre lekegrupper. Det skal likevel fortsatt være faste voksne knyttet til faste barnegrupper.

Barnehager og SFO må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og barn. Skjerpede smittevernrutiner knyttet til renhold og hygiene skal opprettholdes. Det er fremdeles mange ekstra oppgaver knyttet til smittevern som personalet må ivareta, som planlegging, organisering, renhold  og tilrettelegging. Dette skal bidra til å forebygge og begrense smitte.

Vi ser at det er skapt store forventninger om at vi skal tilbake til normal drift. Det er dessverre slik at forskjellen på rødt og gult nivå er for liten til at dette er forsvarlig når enhetene skal ivareta smittevernreglene. Herøy kommune har til nå greit å ha en forholdsvis lang åpningstid, selv om denne har avveket fra normalen. Vi håper det vil være til hjelp at vi nå utvider vi åpningstida ytterligere.

De nye åpningstidene gjelder frem til 01.08.2020,  eller til regjeringen flytter smittetiltakene til grønt nivå, som er det nivået som tilsier at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt.

Annonser