Det var ca. 30 kvinner og menn som møtte på Herøy Brygge for å få med seg foredraget. Der Dagrunn viste noen bilder fra «gamledager». De to kvinnene som gikk foran, som Dagrunn fortalte mest om var, Fredrikke Kvam og Gina Krogh.

Fredrikke Tønder-Olsens livsmotto gir klar beskjed om en sterk vilje og et ukuelig livsmot: “Er du halt, er du lam, har du vilje, kjem du fram.” Hun var forretningskvinne, født på Løkta, men hadde forretning i Christianina (Oslo).

Det var musikk med Odd Gjengaar

Elbjørg Larsen hadde den ære for første gang å vise maleriet som Stemmerettskomiteen i Herøy bestilte til dette jubileet. Maleriet er malt av årets Herøydagskunstner Anne Christine Hjelt. Maleriet heter «En kvinne ved roret» og er på mange måter illustrerende for Herøykvinnen. Det er maritimt, det er selvsikkert, det viser kvinnens kraft ved å styre skuta.

Elbjørg sier til Herøyfjerdingen at dette maleriet vil kunne bestilles etter hvert hos Anne Christine, og maleriet vil nok bli et verdifullt samleobjekt.

På vegne av Herøy kommune og komiteen, takket Elbjørg Larsen foredragsholder Dagrunn Grønbech for det kunnskapsrike og inspirerende foredraget. Dagrunn fikk overrakt det første maleriet «En kvinne ved roret».

Elbjørg kunne også fortelle at neste markering på Stemmerettsjubileet 2013 er den 20.april. Men det kommer herøyfjerdingen tilbake til.