Åpning av Mowis første operasjonssentral

Åpning av operasjonssentral Mowi_åpning

Onsdag 22. mai ble Mowis første operasjonssentral åpnet på fabrikken i Herøy.

Dette er den første sentralen som Mowi (tidligere Marine Harvest) har på plass noe sted i konsernet sitt og det er jo derfor ekstra hyggelig at dette nettopp skjer i Herøy. Mowi er verdens største innen fiskeoppdrett og produserer en fjerdedel av verdens oppdrettslaks.

Lokal kompetanse
Det er Serit IT Partner i Sandnessjøen som har levert radiolinjer til den nye sentralen slik at den kan kommunisere med alle lokalitetene som er tilknyttet operasjonssentralen. Det er også samme firma som har levert linjer til operasjonssentralen til Seløy Sjøfarm som allerede har vært i drift ei god stund. En sideeffekt av disse radiolinjene er at dette også kan utnyttes til å tilby bredbånd til private i områder som tidligere har hatt dårlig tilbud fra de store teleleverandørene.

Operasjonssentralen tar seg av all foringen av laksen, i tillegg til at det blir drevet nøye overvåking av laksen i anleggene.

10 mil ekstra laks
- Gevinsten med operasjonssentralen ligger i å profesjonalisere enkelte av arbeidsoppgavene på anlegget. Man danner et kompetansesenter der man hele tiden er 3-4 personer som kan diskutere fôring for å gjøre dette best mulig. Vi regner med å oppnå tre prosent økt tilvekst fra de åtte lokasjonene som er tilknyttet sentralen. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men utgjør faktisk 130 vogntog eller 120 000 kasser med laks på fem år.  Setter man kassene på siden av hverandre blir dette nesten 10 mil ekstra med laks.

- Det er også installert utstyr som umiddelbart registrer og gir alarm dersom det er noen som faller i sjøen eller får hjerteinfarkt. Vi får vite nøyaktig posisjon slik at vi kan komme til stedet med en gang, sa Are Moe, som er områdeleder i region Nord, med kontor i Sandnessjøen.

Øverste sjef for oppdrettsaktivitetene i hele Mowi Per-Joar Gjerde var også til stede under åpningen. Han fortalte at oppdrettsnæringen fremdeles var en ung næring som vil utvikle seg mye i tiden som kommer.

- Ingen kjenner framtida og det vil skje mye spennende. Vi vil uansett fortsette å produsere mat og produsere sunn laks på en bærekraftig måte. Utvikling av bedre genetikk for laksen, automasjon og stordata vil utvikle næringen videre. Rutinejobber vil bli automatisert, men dette vil igjen skape nye og mer interessante jobber. Ved å samle data (stordata) og behandle dette vil vi også finne ut mye om hvordan vi skal ta næringen videre. Dere er heldige som får være med på dette, sa Gjerde som er «Chief Operating Officer (COO) Farming til de rundt 100 tilhørerne.

Ordfører Arnt Frode Jensen tok et tilbakeblikk på oppdrettsnæringen og orienterte om de kampene som hadde vært for at tidligere Marine Harvest og nå Mowi skulle satse videre i Herøy.

- Jeg er veldig glad for at dere er her og ser det som skjer med den teknologiske utviklingen. Vi kan ikke kjempe mot utviklingen. Det er alltid de som er flinkest og følger med på utviklingen som sitter som vinnere, sa Jensen før han overrakte en blomsterhilsen fra kommunen til leder for operasjonssentralen Roar Isaksen.

Fergekameratene underholdt
Ordfører Jensen spiller på mange strenger og til åpningen av operasjonssentralen hadde han tatt med seg teknisk sjef Jan Sigurd Pettersen, rådmann Geir Berglund i tillegg til informasjonsmedarbeider og IKT-konsulent Svein Lundestad. Jan Sigurd har laget nye tekster til flere kjente melodier og denne gangen urframførte de sangen «Herøy» til melodien E6 av DDE i tillegg til sangene «Herøysund» og «Ferger» i kategorien samferdsel som har vært framført ved tidligere anledninger. Etter applausen å dømme ble innslaget godt mottatt og skapte munterhet i forsamlingen. Trykk her for se teksten til sangen «Herøy».

 

Åpning av operasjonssentral Mowi_Roar
Leder for operasjonssentralen Roar Isaksen fortalte om hvordan den fungerer.
Åpning av operasjonssentral Mowi_tilhørere
Det var rundt 100 personer til stede under åpningen.
Åpning av operasjonssentral Mowi_åpning
Det var ordfører Arnt Frode Jensen som symboliserte åpningen med saga. Fra venstre: produskjsonssjef Region Nord, Roger Pettersen, COO Farming, Per-Roar Gjerde, ordfører Arnt Frode Jensen, regiondirektør Region Nord, Ørjan Tveiten og leder på operasjonssentralen Roar Isaksen.
Åpning av operasjonssentral Mowi_Harald Carlsen
Harald Carlsen fra Serit IT Partner fortalte om hvordan de hadde satt opp radiolinje til anleggene.
Åpning av operasjonssentral Mowi_ordfører og Roar
Arnt Frode overrakte en blomsterhilsen fra kommunen til leder for operasjonssentralen, Roar Isaksen.

Annonser